Condicions Generals de Venda

1. INFORMACIÓ GENERAL

INÈDIT AGENCIA és una marca que pertany a MARLEX EDITORIAL,SL, així com la titularitat d’aquest lloc web, www.ineditweb.es (d’ara endavant Lloc Web).

MARLEX EDITORIAL, SL, proveïda de NIF: B-66115056 , amb domicili fiscal al Carrer Catorze, núm. 28, Castelldefels, 08860, Barcelona, ​​i inscrita al: Registre Mercantil de Barcelona amb les dades registrals següents: Tom 43972, Foli 50, Secció 8, Full 443307, Inscripció 1, el 10 doctubre del 2013.

Email de contacte: info@marlexeditorial.com

Telf. ​​Contacte: 93 517 91 70

2. L’USUARI

L’accés, la navegació i l’ús del Lloc Web confereixen la condició d’usuari perquè s’accepten, des que s’inicia la navegació pel Lloc Web, totes les Condicions establertes aquí, així com les modificacions ulteriors, sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa legal de compliment obligat segons el cas.

L’Usuari assumeix la responsabilitat d’un ús correcte del Lloc Web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

  • Fer ús d’aquest Lloc Web únicament per fer consultes, descàrregues i compres legalment validades.
  • No fer cap descàrrega o compra falsa o fraudulenta. Si es pogués considerar raonablement que s’ha fet una compra d’aquesta índole, podria ser anul·lada i s’informaria les autoritats pertinents.
  • Facilitar les dades de contacte veraces i lícites, per exemple, adreça de correu electrònic.

L’usuari pot navegar pel nostre Lloc Web sigui quina sigui la seva edat, però per fer compres o descàrregues remunerades haurà de ser major de 18 anys i tenir capacitat legal per celebrar contractes per mitjà d’aquest Lloc Web.

El Lloc Web està dirigit principalment a Usuaris residents a Espanya, així que INÈDIT MAGAZINE no assegura que el Lloc Web compleixi amb legislacions d’altres països, ja sigui totalment o parcialment. MARLEX EDITORIAL, SL declina tota responsabilitat que es pugui derivar del dit accés, així com tampoc no assegura enviaments o prestació de serveis fora d’Espanya.

L’idioma per formalitzar el contracte de compravenda de les nostres revistes és l’espanyol.

3. PROCÉS DE COMPRA O ADQUISICIÓ

Els Usuaris poden comprar al Lloc Web pels mitjans i formes establerts. Hauran de seguir el procés de compra i/o adquisició online de www.ineditweb.es, secció COMPRAR REVISTES, durant el qual diversos productes (exemplars de les nostres revistes) poden ser seleccionats i afegits a la cistella, cistell o espai final de compra i, finalment, fer clic a «COMPRAR ARA».

MARLEX EDITORIAL, SL només sol·licita l’email de l’usuari durant el procés de compra, abans de fer el pagament. Seguidament ha d’acceptar el nostre AVÍS LEGAL i LES CONDICIONS GENERALS DE VENDA, fer clic a «COMPRAR ARA» i introduir les dades de la targeta bancària a una plataforma segura que pertany a Banc Sabadell desenvolupada per REDSÝS, Redsys Serveis d’eProcessament, SL.

Després de realitzar el pagament rebrà un email on constarà un enllaç per visualitzar la revista adquirida i un arxiu en format PDF que podrà obrir i desar al dispositiu.

4. EL PRODUCTE

INÈDIT MAGAZINE és un mitjà especialitzat en temes d’educació, al nostre Lloc Web tots els continguts són apolítics, fomenten l’estimació al medi natural, divulguen notícies de salut i benestar per als joves i famílies i informen de mesures que afecten la comunitat de docents , alumnes i famílies amb fills de 0 a 18 anys. Contingut apte per a qualsevol edat. Les revistes promocionen escoles i centres d’ensenyament de totes les etapes educatives. El contingut adquirit es podrà llegir i visualitzar a la nostra web en un format apte per a qualsevol dispositiu o bé descarregar i visualitzar en format PDF.

5. ELS PREUS i PAGAMENTS

Els preus exhibits al Lloc Web són preus finals, impostos inclosos, la moneda usada és l’EURO (€). Les condicions relatives als impostos poden canviar per exigència legal, especialment pel que fa a l’IVA, i MARLEX EDITORIAL, SL podrà modificar els preus sense avís previ a l’usuari d’aquest Lloc Web.

Els preus mai no seran modificats durant el procés de compra de l’Usuari.

Els mitjans de pagament acceptats seran: Targeta de crèdit o dèbit.

INÈDIT MAGAZINE utilitza tots els mitjans per garantir la confidencialitat i la seguretat de les dades de pagament transmeses per l’Usuari durant les transaccions per mitjà del Lloc Web. Com a tal, el Lloc Web utilitza un sistema de pagament segur SSL (Secure Socket Layer).

Les targetes de crèdit o dèbit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l’entitat bancària emissora de les mateixes, si aquesta entitat no autoritzés el pagament, MARLEX EDITORIAL, SL no serà responsable per cap retard o manca de lliurament i no podrà formalitzar cap contracte amb l’usuari.

Un cop l’Usuari ha acceptat les nostres Condicions Generals de Venda i l’Avís Legal, en fer clic a «COMPRAR ARA», l’Usuari accepta el mètode de pagament.

6. IMPOSTOS

Actualment els llibres i revistes de lectura en línia estan sotmesos al tipus d’IVA del 4 % que ja està inclòs en el preu de venda indicat a la nostra zona «COMPRAR REVISTES».

Si l’usuari necessita factura la pot sol·licitar aquí: info@marlexeditorial.com

7. LLIURAMENT

No hi ha un lliurament físic, l’Usuari adquireix un contingut que es pot visualitzar a qualsevol dispositiu i un fitxer en format PDF per llegir en el moment més convenient.

No hi ha despeses d’enviament o cap mena de logística intermediària necessària en el procés de compra.

8. DEVOLUCIONS i Dret de Desistiment

Segons l’article 103 de la LLEI GENERAL PER A LA DEFENSA DELS CONSUMIDORS I USUARIS l’adquisició de contingut digital que no està gravat en un suport físic o material i que es gaudeix des del primer moment de l’adquisició no permet exercir el dret de desistiment o devolució.

Per aquesta raó MARLEX EDITORIAL, SL informa a l’Usuari d’aquest Lloc Web que en adquirir una de les nostres revistes no les podrà tornar ni trencar el contracte comercial que significa l’acció de comprar.

Tot i això, us oferim el servei d’atendre els vostres dubtes i qualsevol possible reclamació que us pugui sorgir en llegir el nostre contingut en el següent email d’atenció a l’Usuari: info@marlexeditorial.com

9. EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

Llevat de disposició legal en sentit contrari, MARLEX EDITORIAL, SL no acceptarà cap responsabilitat per les següents inconveniències per gaudir del nostre contingut digital, amb independència del seu origen:

  • Si la connexió a internet de l’Usuari falla o no permet la visualització per qualsevol raó aliena a la nostra activitat.
  • Si l’Usuari no sap descarregar, obrir, desar i manipular fitxers d’informació al dispositiu, sigui quin sigui.
  • Si el navegador de l’Usuari, programari o aplicacions instal·lades als seus dispositius, així com el funcionament correcte de la pantalla, o altres problemes tècnics aliens a INÈDIT MAGAZINE, no permetessin la correcta visualització del contingut.
  • Per fallades tècniques per causes fortuïtes, climatològiques o d’una altra índole que impedeixin un funcionament normal del servei per mitjà d’Internet així com errors temporals per manca de disponibilitat del Lloc Web per raons de manteniment o altres, que impedeixi disposar del servei.
  • Per actes, decrets, vagues, legislació, normativa o restriccions de qualsevol govern o autoritat pública competent.

D’aquesta manera, les obligacions quedaran suspeses durant el període en què la causa de força major continuï, i MARLEX EDITORIAL, SL disposarà d’una ampliació en el termini per fer els enviaments dels enllaços i fitxers adquirits per l’Usuari.

10. COMUNICACIONS PER ESCRIT I NOTIFICACIONS

Mitjançant l’ús d’aquest Lloc Web, l’Usuari accepta que les comunicacions amb MARLEX EDITORIAL, SL siguin electròniques, mitjançant correu electrònic o bé mitjançant avisos publicats en aquest Lloc Web.

L’Usuari pot notificar i comunicar-se amb MARLEX EDITORIAL, SL per la secció CONTACTE del Lloc Web o directament a l’email info@marlexeditorial.com

Igualment, MARLEX EDITORIAL, SL podrà contactar amb l’Usuari i/o notificar per mitjà del seu correu electrònic qualsevol incidència al servei.

11. ACORD COMPLET

Les presents Condicions Generals de Venda i tot document a què es faci referència expressa en aquestes constitueixen l’acord íntegre existent entre l’Usuari i MARLEX EDITORIAL, SL en relació amb l’objecte de compravenda i substitueixen qualsevol altre pacte, acord o promesa anterior convinguda verbalment o per escrit per les mateixes parts.

L’Usuari i MARLEX EDITORIAL, SL reconeixen haver consentit la subscripció d’un contracte sense haver confiat en cap declaració o promesa feta per l’altra banda, llevat del que figura expressament esmentat a les presents Condicions Generals de Venda.

12. PROTECCIÓ DE DADES

La informació o les dades de caràcter personal que l’Usuari facilita a MARLEX EDITORIAL, SL en el curs d’una transacció al Lloc Web, seran tractades d’acord amb les establertes a la Política de Privadesa o de Protecció de Dades continguda al nostre AVÍS LEGAL

En navegar, i/o fer servir el Lloc Web l’Usuari consent al tractament d’aquesta informació i dades i declara que tota la informació o les dades que facilita són veraces.

REGISTRA'T!

Gaudeix de totes les avantatges d’Inèdit.