Avís Legal

I. INFORMACIÓ GENERAL

En compliment amb el deure informació disposat a la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI-CE) d’11 de juliol, es faciliten a continuació les dades d’informació general següents d’aquest lloc web .

La titularitat d’aquest lloc web, www.ineditagencia.com (d’ara endavant, Lloc Web), l’ostenta: MARLEX EDITORIAL, SL, proveïda de NIF: B-66115056, amb domicili fiscal al Carrer Catorze, núm. 28, Castelldefels, 08860, Barcelona, i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona amb les dades registrals següents: Tom 43972, Foli 50, Secció 8, Full 443307, Inscripció 1, el 10 d’octubre de 2013. Email de contacte: info@marlexeditorial.com

Direcció redacció: Carrer Dolores Almeda, núm. 10, Planta 1, Despatx 1, 08940 Cornellà de Ll., Barcelona

Telèfon: 93 517 91 70

Pàgina web: www.marlexeditorial.com

II. TERMES I CONDICIONS GENERALS D’ÚS

L’objecte de les condicions: El Lloc Web

L’objecte d’aquestes Condicions Generals d’Ús (d’ara endavant, Condicions) és regular l’accés i la utilització del Lloc Web. Als efectes de les presents Condicions s’entendrà com a Lloc Web: l’aparença externa de les interfícies de pantalla, tant de forma estàtica com de forma dinàmica, és a dir, l’arbre de navegació; i tots els elements integrats tant a les interfícies de pantalla com a l’arbre de navegació (d’ara endavant, Continguts) i tots aquells serveis o recursos en línia que si escau ofereixi als Usuaris (d’ara endavant, Serveis).

INÈDIT AGENCIA es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació i configuració del Lloc Web i dels Continguts i Serveis que hi poguessin estar incorporats. L’Usuari reconeix i accepta que en qualsevol moment INÈDIT AGENCIA pugui interrompre, desactivar i/o cancel·lar qualsevol d’aquests elements que s’integren al Lloc Web o accedir-hi.

L’accés al Lloc Web per l’Usuari té caràcter lliure i, per regla general, és gratuït sense que l’Usuari hagi de proporcionar una contraprestació per poder-ne gaudir, llevat del cost de connexió per la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés que hagi contractat l’Usuari.

La utilització d’algun dels Continguts o Serveis del Lloc Web es pot fer mitjançant la subscripció o el registre previ de l’Usuari.

L’usuari

L’accés, la navegació i l’ús del Lloc Web pels espais habilitats per interactuar entre els Usuaris, i entre l’Usuari i INÈDIT AGENCIA, així com els comentaris i/o espais de blogging o sol·licitud d’informació, confereixen la condició d’Usuari, per la qual cosa s’accepten, des que s’inicia la navegació pel Lloc Web, totes les Condicions aquí establertes, així com les seves ulteriors modificacions, sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa legal de compliment obligat segons el cas. Atesa la rellevància de l’anterior, es recomana a l’Usuari llegir-les cada cop que visiti el Lloc Web.

El Lloc Web d’INÈDIT AGENCIA proporciona una gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’Usuari assumeix la seva responsabilitat per fer un ús correcte del Lloc Web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

  • Un ús de la informació, Continguts i/o Serveis i dades oferts per INÈDIT AGENCIA sense que sigui contrari al que disposen aquestes Condicions, la Llei, la moral o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del Lloc Web.
  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’Usuari als formularis estesos per INÈDIT AGENCIA per a l’accés a certs Continguts o Serveis oferts pel Lloc Web. En tot cas, l’Usuari notificarà de forma immediata a INÈDIT AGENCIA sobre qualsevol fet que permeti l’ús indegut de la informació registrada en aquests formularis, com ara, però no només, el robatori, la pèrdua, o l’accés no autoritzat a identificadors io contrasenyes, amb la finalitat de procedir a la seva immediata cancel·lació.

INÈDIT AGENCIA es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin la llei, el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, spamming, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, a parer seu, no resultessin adequats per a la seva publicació.

En qualsevol cas, INÈDIT AGENCIA no serà responsable de les opinions abocades pels Usuaris per mitjà de comentaris o altres eines de blogging o de participació que hi pugui haver. El mer accés a aquest Lloc Web no suposa entaular cap mena de relació de caràcter comercial entre INÈDIT AGENCIA i l’Usuari.

Sempre en el respecte de la legislació vigent, aquest Lloc Web d’INÈDIT AGENCIA s’adreça a totes les persones, sense importar-ne l’edat, que puguin accedir i/o navegar per les pàgines del Lloc Web.

III. ACCÉS I NAVEGACIÓ AL LLOC WEB

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

INÈDIT AGENCIA no garanteix la continuïtat, disponibilitat i utilitat del Lloc Web, ni dels Continguts o Serveis. INÈDIT AGENCIA farà tot el possible pel bon funcionament del Lloc Web, però, no es responsabilitza ni garanteix que l’accés a aquest Lloc Web no sigui ininterromput o que estigui lliure d’error.

Tampoc no es responsabilitza ni garanteix que el contingut o programari al qual es pugui accedir per mitjà d’aquest Lloc Web estigui lliure d’error o no causi un dany al sistema informàtic (programari i maquinari) de l’Usuari. En cap cas INÈDIT AGENCIA serà responsable per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l’accés, navegació i ús del Lloc Web, incloent-hi, però no limitant-se, els ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus.

INÈDIT AGENCIA tampoc no es fa responsable dels danys que poguessin ocasionar-se als usuaris per un ús inadequat d’aquest Lloc Web. En particular, no es fa responsable de cap manera de les caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que poguessin ocórrer.

En cap cas INÈDIT AGENCIA serà responsable per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l’accés, navegació i ús del Lloc Web, incloent-hi, però no limitant-se, els ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus ni per l’equip informàtic (programari i maquinari) de l’Usuari.

IV. POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

MARLEX EDITORIAL, com a responsable d’INÈDIT AGENCIA, es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides.

Lleis que incorpora aquesta política de privadesa

Aquesta política de privadesa està adaptada a la normativa espanyola i europea vigent en matèria de protecció de dades personals a internet. En concret, aquesta respecta les següents normes:

  • El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes.
  • La Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD-GDD).
  • El Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (RDLOPD).
  • La Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE).

Identitat del responsable del tractament de les dades personals

El responsable del tractament de les dades personals recollides a INÈDIT AGENCIA és: MARLEX EDITORIAL,SL, proveïda de NIF: B-66115056 i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona amb les següents dades registrals: Tom 43972, Foli 50, Secció 8, Full 443307, Inscripció 1, el 10 d’octubre del 2013. Email de contacte: info@marlexeditorial.com

Delegat de Protecció de Dades (DPD)

El Delegat de Protecció de Dades (DPD, o DPO per les sigles en anglès) és l’encarregat de vetllar pel compliment de la normativa de protecció de dades a què es troba subjecta INÈDIT AGENCIA. L’Usuari pot contactar amb el DPD designat pel Responsable del tractament utilitzant les dades de contacte següents: info@marlexeditorial.com

Registre de Dades de Caràcter Personal

En compliment del que estableix l’RGPD i la LOPD-GDD, us informem que les dades personals demanades per INÈDIT AGENCIA mitjançant els formularis estesos a les vostres pàgines quedaran incorporats i seran tractats al nostre fitxers amb la finalitat de facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre INÈDIT AGENCIA i l’Usuari o el manteniment de la relació que s’estableixi als formularis que aquest empleni, o per atendre’n una sol·licitud o consulta. Així mateix, de conformitat amb el que preveu l’RGPD i la LOPD-GDD, llevat que sigui aplicable l’excepció prevista a l’article 30.5 de l’RGPD, es manté un registre d’activitats de tractament que especifica, segons les seves finalitats, les activitats de tractament dutes a terme i les altres circumstàncies establertes a l’RGPD.